Kartu su turtu ateina ir iššūkiai, todėl jo valdymas - ne lengvesnis darbas nei jį uždirbti.

Šeimos biurai


Kalnų dekoracija

Šeimos biuras - tai didelį turtą sukaupusioms šeimoms skirta gerovės valdymo platforma, valdoma šeimos narių. Su Nordwealth pagalba užtikrinamas turto išsaugojimas ir sklandus perdavimas ateities kartoms.

Kiekvienas Nordwealth įsteigtas ir valdomas šeimos biuras pasižymi individualia teisine struktūra, unikalia šeimos strategija ir profesionalia komanda.

Galimos šeimos biuro funkcijos:

Strategija – teisinė struktūra, išlaidų ir investicijų planavimas, turto išsaugojimas ir paveldėjimas.

Vertės kūrimas – projektų valdymas, analizė, investicijų paieška, vykdymas ir priežiūra.

Rizikų valdymas – teisinių, mokestinių, investavimo, komercinių, reputacinių.

Šeimos klausimai – paveldėjimo planavimas, šeimos narių įtraukimas į veiklą ir švietimas, filantropinė veikla, administracinės funkcijos.

Šeimos biuro teikiama nauda


Kalnų dekoracija

Profesionalus ir nuolatinis naujų investicinių projektų paieškos ir analizės procesas

Suteikia tiesioginį priėjimą prie patraukliausių projektų rinkoje, palieka sprendimų teisę Jūsų rankose.

Nuolatinė turto priežiūra ir periodiškas raportavimas

Užtikrina, kad visada žinotumėte savo turto, išskaidyto įvairiose turto klasėse, vertę. Tai leidžia laiku priimti pasvertus sprendimus.

Sklandaus turto perleidimo iš kartos į kartą užtikrinimas

Pasirinkus tinkamą teisinę struktūrą ir ilgalaikę strategiją bei suvaldžius teisines, mokestines ir kitas rizikas.

Administracinių ir ūkinių procesų perėmimas

Leidžia Jums atsitraukti nuo kasdienės rutinos ir koncentruotis į strateginius sprendimus bei asmeniškai vertingą veiklą.

Konfidencialumo užtikrinimas

Garantuojamas jautrią informaciją koncentruojant uždarame šeimos biure.

Interesų konfliktų prevencija

Sėdime toje pačioje stalo pusėje, kaip ir Jūs. Etikos kodeksas ir griežta interesų konfliktų politika užtikrina abipusį pasitikėjimą.