Nordwealth šeimos biurai


Mūsų tikslas - užtikrinti turto išsaugojimą ir efektyvų jo perdavimą iš kartos į kartą.

Jūs ir Nordwealth Family Office


Kalnų dekoracija

Jūs esate kūrėjai

Nuoširdžiu darbu, užsispyrimu pasiekėte tai, ką turite šiandien. Kelias nelengvas: buvo nuopuolių ir pakilimų, politinio nestabilumo, ne sykį išsiskyrė keliai su partneriais. Tačiau žodžio laikymasis, pasitikėjimas ir šeimos palaikymas leido Jums nesustoti. Dabar ateina laikas, kai komfortą suteikia žinojimas, kad šalia Jūsų - profesionali patikėtinių komanda, atsakinga už Jūsų sukurtos vertės išsaugojimą, auginimą, ir sklandų perdavimą ateities kartoms. Tai - Nordwealth Family Office komanda.

Nordwealth šeimos biurai padeda išsaugoti ir perduoti tai, ką sukūrėte

Turtingas gyvenimas yra sudėtingesnis, nei gali pasirodyti. Sunkumai tampa ypač aktualūs keičiantis kartoms - net 70% turtingų šeimų praranda savo turtą iki antros kartos, ir tik 10% jį išsaugo iki trečios kartos. Vis daugiau turtingų šeimų visame pasaulyje stengiasi užbėgti už akių šioms problemoms steigdamos savo šeimos biurus. Pagrindinis Nordwealth Family Office tikslas – užtikrinti Jūsų turto išsaugojimą ir efektyvų jo perdavimą iš kartos į kartą:


Vertės kūrimas
Vertės išsaugojimas
Vertės perdavimas